Strah

2023-02-01

Strah pripada našem životu i prati nas tijekom cijelog našeg života, od rođenja do smrti. Ljudi stalno traže nove načine i pokušaje kako strah umanjiti, svladati, pobijediti, obuzdati.

Strah pripada našim životima. Ono što možemo je razvijati sve ono što je suprotno od straha, a to je: odvažnost, samopouzdanje, spoznaja, snaga, nada, vjera i ljubav. Upravo ove suprotnosti strahu, mogu nam pomoći da ga prihvatimo, suočimo se s njim i da ga uvijek iznova svladavamo.

"Ono što je važno, da usprkos strahu, djelujemo."

T.D.