Samopoštovanje

2023-03-21

Kako se razvija naše samopoštovanje?

Djeca se ne rađaju s osjećajem vlastitog samopoštovanja. Samopoštovanje nastaje usvajanjem roditeljskog ponašanja od strane djeteta. Kada roditelji pokazuju da uvažavaju potrebe i osjećaje djeteta, dijete usvaja stav da je važno, da ima kvalitete koje su važne, što za posljedicu ima da dijete kod sebe posebno cijeni određene kvalitete i osobine.

Problem koji nastaje u odgoju je kada roditelj razmišlja na način "ili-ili", tj. poštuj mene, ili poštuj sebe (ovdje se radi o isključivosti). Ovakav način razmišljanja nije adekvatan i jako je štetan. Kasnije životne transkacije uzrokuju to da se jedna strana u odnosu ne poštuje.

A što je zapravo samopoštovanje ili poštovanje?

U korijenu jednog i drugog je odnos gdje se poštuju određene ljudske kvalitete i osobine. Kod samopoštovanja poštujemo i ugledavamo vlastite, a kod poštovanja, ugledavamo tuđe kvalitete i osobine.

Ponekad ljudi ne ugledavaju i ne vide kvalitete i osobine kod sebe.

U psihoterapiji ili savjetovanju, upravo se radi na tome da osoba počme biti svjesna svojih pozitivnih osobina i kvaliteta i da tijekom procesa u terapiji razvije vlastito samopoštovanje.

T.D.