ODRŽAN PRVI SEMINAR

2023-02-13

Na uvodnom seminaru "Suočavanje sa zlostavljanjem na radu", članovi Udruge GESTALTeria Tanja i Mihovil, prezentirali su i moderirali pitanja:

  • Što je zlostavljanje na radu, koji su mu uzroci i vrste
  • Kako se odražava na pojedinca, grupe i organizaciju

uz prikaz statističkih podataka o educiranosti pojedinaca o temi, utjecaju stresa na zdravstveno stanje i razloga zbog kojih većina ne pokreće postupke u smjeru zaštite od zlostavljanja.

Interes za temu sudionici su iskazali kroz interaktivnu raspravu i razmjenu iskustvenih podataka, pa se i vrijeme predviđeno za održavanje seminara pokazalo prekratko za sve informacije koje smo namjeravali podijeliti a učesnici pitati ili komentirati.

Nastavak seminara planiran je za ožujak.

Zbog zainteresiranosti, uvodni seminar će se ponoviti.